Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Lze vybudovat na zelené louce v jižních Čechách
moderní elektro projekční kancelář?

 

Tato zajímavá otázka byla položena někdy během roku 2016, kdy se shodou okolností střetli životní cesty dvou Petrů. Jeden celoživotní podnikatel v počítačové grafice, nadšenec pro projektové řízení a databáze. Druhý mladý elektro inženýr s čerstvě nabytými pracovními zkušenostmi z prvního zaměstnaneckého poměru v elektromontážní firmě. Po úvodním oťukávání a mapování "podnikatelského terénu" se dohodli na společné cestě. Myšlenka byla jednoduchá. Pokusit se v Českých Budějovicích vytvořit elektro projekční firmu moderního střihu. Díky osobním vazbám jsme získali několik zakázek a práce se rozjeli naplno. Projekty začali být čím dál složitější, a tak jsme si museli přiznat, že potřebujeme odbornou pomoc. Začali jsme hledat zkušeného odborníka na elektro projektování, který by byl ochoten nám pomoci. Přesně takového jsme nakonec našli a také oslovili s nabídkou na spolupráci. Zkusili jsme si společně několik zakázek a domluvili se na formě stálé spolupráce. Je podzim roku 2017 a oficiálně vznikla nová elektro projekční firma se základnou v Českých Budějovicích a pobočkou v Praze. EEProjekt s.r.o. A také se zrodilo naše první (a hodně ambiciózní) poslání. Pozvednout úroveň elektro projektování.

Společný začátek budování firmy byl velmi náročný, ale nás to ohromně naplňovalo a bavilo. Díky zkušenostem z minulých projektů a vysoké odbornosti nového člena týmu, se nám dařilo držet laťku kvality naší práce hodně vysoko. Tento jasný důraz na profesní a odbornou kvalitu našich výstupů trochu upozadil náš prvotní cíl při zakládání firmy. Tím byla snaha o projektové řízení firmy a co nejlepší efektivitu práce. Chtěli jsme se pokusit o týmové pojetí práce na projektech a hledání synergie mezi námi. To se nám naopak moc nepovedlo. Zhruba po půlroce společného podnikání situace vyústila v názorový střet, kam by měla firma směřovat a jak by měla být řízena. Nejprve nastal komunikační rozpad našeho týmu, který následně vyústil v odchod nejnovějšího člena z pracovního týmu úplně.

Bylo léto roku 2018 a zůstali jsme zase jen dva. Rozběhnuté a nasmlouvané projekty nás udrželi v pracovním nasazení a tak jsme prostě pokračovali v práci a v tom pozitivním, co se nám v EEProjekt s.r.o. povedlo. Řekli jsme si, že se pokusíme znovu o naplnění našeho prvotního cíle, vybudovat moderně řízenou elektro projekční kancelář. Teď ale s trochu jasnějším směrem a konkrétnějšími hodnotami. Přeformulovali jsme naše poslání na ... Posunout elektro projektování do světa BIM. Takto podané poslání konkrétněji vystihuje smysl proč podnikáme. Nejenom maximální kvalita odborného zpracování projektové dokumentace, ale také co největší otevřenost komunikace s ostatními, projektové řízení, vylepšování procesů a práce s daty v informačním systému.Jako hlavní úkol jsme si vytyčili podporu otevřeného mezioborového týmového přístupu k projektování.

 

 

Chceme se aktivně podílet
na změně myšlení celé komunity projektantů

A tak firma trochu pootočila kormidlo a nabrala rychlý směr k BIM. Což znamenalo zásadní změnu v přístupu k projektům i řízení firmy. Nároky, které implementace BIM metodiky do firmy požaduje, se snažíme (s velkým respektem) ctít jako základní hodnoty naší firmy.

  • Týmový přístup,
  • Otevřenou (často osobní) komunikaci,
  • Spolupráci a koordinaci s ostatními profesemi v reálném čase,
  • Dívat se na projekty BIM pohledem (a tak trochu databázově)
  • Stále se učit nové věci